Financovanie

Financovanie výstavby projektov technológiou IRON HOUSES pre Vás spoločnosť W-ECOPOWER, s.r.o. zabezpečí s partnerom na financovanie  spoločnosťou PROMIUM a.s.

Spoločnosť PROMIUM vykonáva činnosť samostatného finančného agenta na základe licencie v sektore poskytovania úverov.

Služby, ktoré poskytuje:

  • Príprava návrhov riešenia vášho financovania s ohľadom na Vaše individuálne potreby
  • Spracovanie podkladov na podanie žiadosti o úver
  • Kontrola procesu schvaľovania, prípadné doplnenia dokladov
  • Kooperácia pri podpise úverových zmlúv v banke
  • Spracovanie podkladov k čerpaniu úveru
  • Zabezpečenie servisu po vyčerpaní úveru, prípadné zmeny zmluvných podmienok, prenos ťarchy, zmena ručenia a pod.

Pre bližšie informácie o možnosti financovania vášho zámeru navštívte web-stránku www.promium.sk alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára.