Tu budú uvedené informácie o poskytovaných službách:

Financovanie stavby

Projektová činnosť

Realizácia domov svojpomocne

Vypracovanie cenovej ponuky