Realizácia domu svojpomocne

Pre tých, ktorí chcú využiť jednoduchosti systému IH umožňujeme výstavbu svojpomocne.

Od nás zakúpite len systémové prvky a spojovací materiál pre hrubú stavbu (oceľové prvky IH, podkladné tepelnoizolačné dosky FOAMGLAS, dosky na opláštenie FERMACELL – komponenty, ktoré sú nutné na zaistenie kvality systému IH a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť) a všetko ostatné záleží už len na Vás.

V priebehu výstavby pre Vás v súlade so stavebným zákonom zabezpečíme realizáciu stavebného dozoru a technicko poradenskú činnosť.