Konštrukčné prvky IRON HOUSES

Neštandardné alebo neobvyklé želania našich zákazníkov dokážeme riešiť návrhom a výrobou atypických dielcov technológie IRON HOUSES.

Systém IH sa oproti konkurencii vyznačuje skutočne jednoduchou a rýchlou montážou. Napríklad bungalov cca. 150 m zmontujete za 6 dni vrátane vnútorných priečok na už pripravenú základovú dosku. Montáž spočíva v spojení jednotlivých dielcov klasickými skrutkami a maticami (ktoré sú súčasťou) do už pripravených dier jednotlivých dielcov. K montáži potrebujete klasický plochý kľúč prípadne račňu.

 Ihneď po zmontovaní hrubej stavby môžete súčasne  začať nasledujúce práce:

  • montáž obvodového plášťa a zateplenia domu
  • montáž vonkajších okien a dverí
  • montáž strešnej konštrukcie, krovu a strešnej krytín
  • montáž ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie atď.

Systém IH umožňuje okamžitú montáž vnútorných inštalácií (ústredné kúrenie, elektro, rozvod vody a kanalizácie) bez akýchkoľvek úprav a zasekávania, ktoré je nutné pri klasickej výstavbe. To umožňuje jednoduchý prístup v dutých konštrukciách jednotlivých prvkov (ich hrúbka je 24 cm). V systéme IH nedochádza k produkcii  žiadneho stavebného odpadu.

S použitím tohto systému Vám garantujeme okamžité bývanie, max. do 30 pracovných dní (podľa veľkosti a zložitosti Vami objednaného domu).