Skladba stien, podlahy a stropu

STRECHA 1

 • Hladká drážková krytina zo žiarovo pozinkovaného oceľový plechu s hrúbkou 0,6 mm, ktorá je opatrená špeciálnymi ochrannými vrstvami polyesterového laku
 • Latovanie 60/40 mm
 • Kontralata 100/50
 • Poistná difúzna hydroizolačná 3 vrstvová fólia z pevnej, difúzne otvorenej kombinácie polypropylénových textílií a vodotesného filmu uprostred
 • Nosná väzníková konštrukcia zastrešenia – horný pás väzníka
 • Voľný priestor
 • Nosná väzníková konštrukcia zastrešenia – spodný pás väzníka
 • PUR pena hr. 240 mm ʎD = 0,12 W / mK /
 • Spodná fixácia drôtom
 • Parotesná zábrana z vodotesnej nekorodujúcej  hliníkovej vrstvy uloženej medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s výstužnou mriežkou vzájomne spojená obojstrannou lepiacou páskou
 • Konštrukčné CD profily výšky 50mm
 • Krycí podhľad zo sadrovláknitej dosky FERMACELL / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mm na závesoch

STRECHA 2

 • Keramická alt. betónová skladaná krytina
 • Drevené latovanie 60/40 mm
 • Kontralata 100/50
 • Poistná difúzna hydroizolačná 3 vrstvová fólia z pevnej, difúzne otvorenej kombinácie polypropylénových textílií a vodotesného filmu uprostred
 • Nosná väzníková konštrukcia zastrešenia – horný pás väzníka
 • Voľný priestor
 • Nosná väzníková konštrukcia zastrešenia – spodný pás väzníka
 • PUR pena hr. 240 mm ʎD = 0,12 W / mK /
 • Spodná fixácia drôtom
 • Parotesná zábrana z vodotesnej nekorodujúcej  hliníkovej vrstvy uloženej medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s výstužnou mriežkou vzájomne spojená obojstrannou lepiacou páskou
 • Konštrukčné CD profil výšky 50mm
 • Krycia podhľad zo sadrovláknité dosky FERMACELL / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mm na závesoch

VONKAJŠIA STENA

 • Tenkovrstvová minerálna omietka zrnitosti 1,5 mm
 • Kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z penového, stabilizovaného samozhášavého polystyrénu EPS 100 F hr. 140 mm
 • Krycí pohľad zo sadrovláknité dosky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mmna kovovej nosnej
 • Konštrukcia nosného systému IH
 • Kovová priestorová nosná konštrukcia objektu s PUR penou hr. 240 mm ʎD = 0,1 W /mK /
 • Parotesná zábrana z vodotesnej nekorodujúcej hliníkovej vrstvy uloženej medzi vysokotransparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s výstužnou mriežkou vzájomne spojenáobojstrannou lepiacou páskou
 • Krycí pohľad zo sadrovláknitej dosky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mm
 • Stierková povrchová úprava a výmaľba

VNÚTORNÉ STENY

 • Stierková povrchová úprava
 • Krycí pohľad zo sadrovláknitej dosky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mm na kovovej nosnej
 • Konštrukcia nosného systému objektu
 • Kovová priestorová nosná konštrukcia objektu s PUR penou hr. 240 mm ʎD = 0,13 W / mK /
 • Krycí pohľad zo sadrovláknitej dosky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W / mK /, hr. 12,5 mm
 • Stierková povrchová úprava a výmaľba

PODLAHA 1

 • Nášľapná vrstva – keramická dlažba so súčiniteľom šmykového trenia μ ≥0,3
 • Lepiaci tmel flexibilné s vloženou armovacou sklotextilnou mriežkou – hr. 4,0 mm
 • Vykurovacia rohož hr. 0.4mm
 • Izolačné dosky F-board hr. 10mm
 • Flexibilné lepidlo na cementovej báze
 • Penetrácia
 • 2x doska Fermacell tl.12,5mm
 • Tepelná izolácia podlahovými doskami, celk. hr. 180 mm alebo PUR pena (40-50 kg / m3) hr. 110 mm ʎD = 0,2 W / mK /
 • Separačná fólia z PE fólie, v presahoch zlepená a vytiahnutá na steny, hr. 0,15 mm
 • Nosná ŽB doska z betónu C 16/20 (B 20) so sieťou KARI 8 / 100-8 / 100 mm, hr. 200 mm
 • Hydroizolácia + radónová bariéra, uložená obojstranne v geotextíliu FILTEK 300/300 g / m2 /
 • Hutneniá vyrovnávacia vrstva z lomovej prosívky fr. 0-2 mm v hr. 50 mm
 • Hutnený štrkový podklad fr. 16-32 mm, hr. 300 mm na prírodnom teréne
 • Hutnený výkopek s modulom pretvárnosti min. 40 MPa
 • Pôvodný terén

PODLAHA 2

 • Nášľapná vrstva – drevená plávajúca podlaha
 • PE fólie tl.025mm
 • Vykurovacia fólia hr. 0.4mm
 • Izolácia hr. 3mm
 • PE fólia 0,2mm
 • 2x doska Fermacell tl.12,5mm
 • Tepelná izolácia podlahovými doskami, celk. hr. 180 mm alebo PUR pena (40-50 kg / m3) hr. 110 mm ʎD = 0,2 W / mK /
 • Separačná fólia z PE fólie, v presahoch zlepená a vytiahnutá na steny, hr. 0,15 mm
 • Nosná ŽB doska z betónu C 16/20 (B 20) so sieťou KARI 8 / 100-8 / 100 mm, hr. 200 mm
 • Hydroizolácia + radónová bariéra, uložená obojstranne v geotextíliu FILTEK 300/300 g / m2 /
 • Hutnená vyrovnávacia vrstva z lomovej prosívky fr. 0-2 mm v hr. 50 mm
 • Hutnený štrkový podklad fr. 16-32 mm, hr. 300 mm na prírodnom teréne
 • Hutnený výkopek s modulom pretvárnosti min. 40 MPa
 • Pôvodný terén